Jeden zámer: všetkým sprístupniť pestovanie kolektívnych športov

Kipsta, značka kolektívnych športov

Každodennou snahou značky Kipsta je vymýšľať, vytvárať a sprístupňovať tímové športy po celom svete. Zakladá si na kvalitných výrobkoch, ktoré sú čoraz prepracovanejšie, atraktívnejšie a prístupnejšie čo najväčšiemu počtu ľudí. Cena výrobkov značky Kipsta nebude nikdy prekážkou pre kupujúcich.