Prežívajte naplno šport vďaka optickým výrobkom značky ORAO. Ochrana očí, ostré videnie a intenzívne vizuálne cítenie

Orao, optika športovcov

Základnou premisou Orao je silné presvedčenie, že zrak športovca treba chrániť. Prepto tím Orao vytvoril a navrhol okuliare, ktoré sú odolné voči všetkým externým hrozbám pre oči. Slnečné lúče, vietor, dážď, živly, ktoré oči každý deň poškodzujú a dráždia.  Oči je preto nevyhnutné chrániť a zrak optimalizovať, len tak počas svojho športovania dobre uvidíte.